WEGEN

R.O.O.S. biedt iedere lerende met de rotonde wetenschappelijk onderbouwde en erkende meetsystematieken aan waarmee hij zijn competenties kan laten meten.

Deze – ook geautomatiseerde – onafhankelijke en geaccrediteerde metingen kunnen de basis zijn voor diplomering en/of certificering en, mocht dat nog niet mogelijk zijn, aanvullend maatwerk (vak)onderwijs en training.

R.O.O.S. streeft voor iedere lerende naar het bevorderen van (h)erkenning voor soms jarenlange in de praktijk ontwikkelde competenties en daarmee naar het vergroten van de mobiliteit op en de wendbaarheid van de (Nederlandse en Europese) arbeidsmarkten.

De rotonde sluit aan op vele verschillende wegen waaruit de professional zelf kan kiezen:

  • Reflecteren;
  • Laten valideren;
  • Laten certificeren (volgens EVC);
  • Assessments (enquiries, 0-metingen);
  • Profileren bij de aanbieders arbeidsmarkt voor unieke rollen/profielen;
  • Kiezen onderwijs via opleidingen, trainingen die aansluiten bij huidige niveau en competenties;
  • Aansluiten netwerken;
  • Begeleiding Mentorschap, coaching;

De Nederlandse professional is te weinig voorbereid op inzichten, reflecties, kennis over eigen ambities, beschikbare rollen; onbekend over zichtbaarheid eigen ‘niveau’ en vakmanschap.