VOOR WIE?

   • Professionals die hun expertise niet gevalideerd kunnen aantonen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen elkaar niet meer vinden.
   • Voor het volgen van eigen ambities meer transparantie in (maatgericht) onderwijs en trainingen. Bovendien loopt praktijk-ondersteunend onderwijs structureel achter bij de vraag in de markt.
   • Professionals die in toenemende mate op flexibele basis werken voor een werkgever/ opdrachtgever. Momenteel zijn er naar schatting 2.404.000 miljoen zzp´ers en deeltijd zzp’ers en freelancers.
   • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, o.a. vroegtijdige schoolverlaters, statushouders, Wajong jongeren, hebben onvoldoende zicht op de eigen competenties, potentie en ontwikkelmogelijkheden en -perspectief.
   • Mensen die ten tijde van deze heftige tijden op de arbeidsmarkthun baan zijn verloren of minder opdrachten krijgen in een bepaalde branche.
   • Iedere professional zou moeten weten over welke competenties hij beschikt om rol(len) uit te voeren en welke praktijkervaringen daarvoor zijn of kunnen worden ontwikkeld.
   • Organisaties die bij gebrek aan geschoold personeel, sneller mensen kunnen aannemen om hen doelgericht te laten ontwikkelen in de ontbrekende kennis en vaardigheden.
   • Stagiaires en starters die geen stageplek meer kunnen vinden en willen weten waar en hoe zij terecht kunnen om inzichten te krijgen op eigen competenties en niveaus.

   Dat betekent dat mensen die door hun werkgevers of op de werkvloer verder ontwikkeld of gespecialiseerd zijn, met goedvinden van hun werkgevers, niet over het betreffende diploma of certificaat beschikken. Behalve dus in die nieuwe discussie waar dus meerdere hotemetoten betrokken zijn om dit in goede banen te leiden en eigenlijk voorbij gegaan wordt aan het feit – wat wij al zeggen – dat 85% van die competenties die je ontwikkelt niet gevalideerd zijn. Deze worden successievelijk door de werkgever geaccordeerd en met de salarissen op de functie afgestemd, maar als men het diploma daarbij niet kan aantonen dan gaat daar de schoen wringen.