VISIE

  • Innovatiekracht en brancheoverstijgende mobiliteit bevorderen vanuit gemeten en gecertificeerde/gediplomeerde vakbekwaamheid of vakvolwassenheid, de zzp’er en MKB’er in het bijzonder.
  • Gelijke kansen, ontwikkeling en rechten op de zgn. LLO vouchers (STAP procedure) voor medewerkers, ondernemers, zzp’ers en freelancers, zowel voor individuele ontwikkeling als erkenning tot maatgerichte opleider. (Gelijke positie met formeel onderwijs volgens aanbod volgens EQF standaarden).
  • Professionalisering op maat op individueel niveau, onder eigen regie. Dus niet meer in aparte hokjes, registers e.d.
  • Optimale bescherming van de persoonlijke data van de individuele portfolio’s volgens de richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  • Maatschappelijk verantwoordelijkheid. Met de opbrengsten en methodiek wil R.O.O.S. een fonds oprichten waarmee bijvoorbeeld een arts of IT expert uit Afghanistan, Syrië, die zonder aantoonbaar diploma in Nederland op niveau 1 moet beginnen, sneller en beter het niveau van zijn/haar competenties (vakbekwaamheid) kan aantonen. Op die manier kan deze professional de eerdere professie oppakken en/of heel gericht de competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.
  • Learning communities; deze richten zich op analyseren, verdiepen en delen van kennis rondom LLO; het meten en ontwikkelen van competenties van professionals, flexibiliteit en mobiliteit van de arbeidsmarkt.