VALIDERINGSKAMER

De valideringsinstrumenten is een initiatief van de Stichting Examenkamer. De Valideringskamer is in eerste instantie bedoeld als platform (als Nationaal Kenniscentrum Validering). Op dit platform zal met alle stakeholders een inventarisatie worden gemaakt van alle voorkomende meetinstrumenten, standaarden, procedures, waarde-documenten, registers, systemen e.d. Ook is dit platform bedoeld om hierover in gesprek te gaan.

In de toolbox validering worden naast EVC nog tien instrumenten voor validering van verworven kennis en vaardigheden beschreven. Duidelijk wordt welke instrumenten het beste passen bij bepaalde loopbaanvragen en doelgroepen.

De tweede doelstelling is om vanuit de Valideringskamer toezicht op kwaliteit van het valideren van het ‘kennen en kunnen’ te borgen en duidelijkheid te geven ten aanzien van wat in aanmerking komt voor een landelijk civiel effect. De behoefte aan transparantie en een duidelijk beleid is al kenbaar gemaakt door de sociale partners.

Loopbaanprofessionals en HR-managers kunnen zich hier informeren over verschillende manieren om leerresultaten te valideren. Het gaat om leerresultaten verworven binnen én buiten het reguliere onderwijs. Het belang is dat individuen met behulp van de juiste instrumenten hun waarde kennen op de arbeidsmarkt en weten wat zij nog kunnen ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

De erkende EVC-Aanbieders vormen ‘Dé Valideringsbranche’ voor het valideren (objectief meten en vaststellen) van het leerwegonafhankelijke informele leren. Dit is vastgelegd in een statement dat aan de EVC-Adviesraad in 2019 is overhandigd. De valideringsbranche is derhalve in staat om de competenties van deelnemers zichtbaar te maken.

Uiteindelijk is het de bedoeling om vanuit de Valideringskamer via toezicht de kwaliteit van het valideren van het kennen en kunnen te borgen. Daarbij is het van belang duidelijkheid te krijgen en te geven over welke instrumenten in aanmerking komen voor een landelijk civiel effect. De behoefte aan transparantie en een duidelijk landelijk beleid is al kenbaar gemaakt door de sociale partners.