TOEZICHTHOUDERS

De Examenkamer houdt toezicht op standaarden, certificeringen, en is een orgaan, zowel voor werkgevers als werknemers, voornamelijk in het private domein, op het gebied van informeel leren.

Iedere professional ontwikkelt zich zowel door de opleiding (15%) als in de praktijk (85%). Dat wil zeggen dat zij aan het eind van hun werkzame leven 85% van hun competenties hebben ontwikkeld nadat zij school hebben verlaten.

 

Voor die erkenning en zo ook certificering van op maat gericht onderwijs is Kenniscentrum EVC, respectievelijk Examenkamer toezichthouder.

Stichting Examenkamer en Stichting Kenniscentrum EVC zijn binnen het wettelijke component tussen de Stichting van de Arbeid en de overheid aangewezen om de regie te voeren over dit gehele stelsel van (h)erkenning, validering en certificering.