STICHTING EXAMENKAMER

Als onafhankelijke accreditatie-instelling is de Stiching Examenkamer dé toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Deze onafhankelijke toezichthoudende organisatie oefent, daar waar mogelijk, invloed uit op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid. Dit met als doel, in nauwe samenwerking met relevante stakeholders, de kwaliteit van de examens, en de eventuele achterliggende examenstelsels, verder te optimaliseren. Door middel van certificering van toetslocaties borgt de Examenkamer de kwaliteit van de examinering. Hiervoor wordt een, in eigen beheer ontwikkeld, accreditatiesysteem gehanteerd.

De Examenkamer als Nationaal Kenniscentrum EVC, aangewezen door de Stichting van de Arbeid, is de regievoerder van het EVC-stelsel en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de procedures, de Ervaringscertificaten en de daaraan gekoppelde Vakbekwaamheids- en Competentiebewijzen, conform de EVC-kwaliteitscode.