In navolging op de oproep tot vernieuwende samenwerking voor een activerende arbeidsmarkt biedt R.O.O.S. in de alliantie ‘Samenvoorwerk’ het landelijke brancheoverschrijdend portal voor Leven Lang Ontwikkelen vanuit de individuele professional.

R.O.O.S. faciliteert de landelijke portal www.LLO-ROTONDE.nl en sluit overeenkomsten af met gecertificeerde aanbieders op basis van verschillende expertises, op basis van gebruik (EQF- en EVC) branche- en meetstandaarden, wetenschappelijke (ICT) kennis, kennis over leren en ontwikkelen en over certificeren en diplomeren.

Uitgangspunten voor een (h)erkenning van professionaliteit en aansluitend onderwijs, trainingen zijn gebaseerd op de door Kenniscentrum EVC / Examenkamer erkende Europese (meet-/branche)standaarden (o.a. EQF). Dit referentiekader draagt bij aan de transparantie van onderwijssystemen en mobiliteit op de arbeidsmarkt en een overbrugging tussen onderwijs en arbeidsmarkten.

R.O.O.S. is een initiatief van verschillende experts op gebied van Leven Lang Ontwikkelen, (meet)standaarden, competentiewaardering en de arbeidsmarkt. Deelnemers delen hun betrokkenheid door hun visie op een landelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ontmoetingspunt voor passende competentieontwikkeling.

R.O.O.S. onderschrijft dan ook van harte het statement van NRTO …. Om samen te werken voor werk.

Wie ben ik? Waar sta ik nu? Waar kan ik heen?