Over R.O.O.S. oud

R.O.O.S. faciliteert met zichtbaar maken en aantonen van vakbekwaamheid, volwassenheid met basisregistratie en EVC procedures aan de hand van erkende (branche)standaarden, competenties.

  • Mensen ontwikkelen zich zowel door de opleiding (15%) als in de praktijk (85%).[1]
  • Om te kunnen omgaan met enerzijds snel veranderende omstandigheden en anderzijds voortschrijdende kennis is het belangrijk dat mensen bewust zijn van adaptief handelen en blijvend leren.[2]
  • De Nederlandse professional is niet voorbereid op inzichten, reflecties, kennis over eigen ambities, beschikbare rollen; is onbekend over zichtbaarheid eigen ‘niveau’ en vakmanschap. Het behalen van een diploma is een mooie startkwalificatie, alleen biedt geen transparantie over welke competenties de professional na 10 jaar beschikt. Daar lopen vele professionals tegenaan vooral in tijden van economische malaise.
  • Door de toegenomen complexiteit en zo ook de harmonisatie van de (EU) arbeidsmarkten is de behoefte aan uniforme branche- en meetstandaarden zodat ook voor werkgevers, HR duidelijk is wat er nodig is.

[1] Dr. D. Fouarge, 2018

[2] Kirschner, 2017