NIEUWS

Deze nieuwsberichten zijn verschenen op R.O.O.S.

Agenda voor de toekomst

    In de zorgbranche speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen op het terrein van professionalisering en certificering van medewerkers op basis van ervaring.  Op Europees niveau is al enkele jaren geleden het besef doorgedrongen dat de arbeidsmarkt...

Persbericht – 26 oktober 2020

In navolging op de oproep tot vernieuwende samenwerking voor een activerende arbeidsmarkt biedt R.O.O.S. in de alliantie ‘Samenvoorwerk’ het landelijke brancheoverschrijdend portal voor Leven Lang Ontwikkelen vanuit de individuele professional. R.O.O.S. faciliteert de...

Mensen ontwikkelen zich zowel door de opleiding (15%) als in de praktijk (85%) (ROA D. Fouarge – Levenslang Leren en competentieontwikkeling – 2018).