MEETSTANDAARDEN EQF/EVC

EVC voor startkwalificaties en voor werkzoekenden

EVC trajecten zijn officiële trajecten die vallen binnen het EVC-stelsel waarop het Nationaal Kenniscentrum EVC de regie heeft ten aanzien van de bewaking van de kwaliteit uitgevoerd door erkende EVC-aanbieders.

EVC heeft een omzwaai gemaakt. Was deze voorheen alleen bedoeld voor werkenden en als toeleiding tot een onderwijstraject op weg naar een startkwalificatie, nu is dit instrument ook bedoeld voor werkzoekenden en gericht op de mogelijkheden wat iemand wil gaan doen en wat hij/zij daarvan beheerst. Dus naast het vaststellen wat iemand kan maakt ook een ontwikkeladvies onderdeel van de EVC-procedure.  Via het nieuwe denken biedt EVC inzichten voor mensen die willen overstappen van functie naar functie, van bedrijf naar bedrijf of van sector naar sector.

Wat is het verschil tussen een branchestandaard en een EVC-meetstandaard?

Branchestandaarden kunnen zo algemeen zijn dat EVC-aanbieders ze op verschillende manieren kunnen interpreteren dat is niet wenselijk. De Stichting van de Arbeid kijkt bij de beoordeling van branchestandaarden als EVC-standaard naar de meetbaarheid van de branchestandaard. 

Het EQF systeem is een neutraal referentie kader dat uitgaat van leerresultaten en competenties. Het doel van dit systeem is om ten aanzien van competenties van individuen een vergelijking tussen landen en onderwijssystemen enerzijds mogelijk te maken en anderzijds te verbeteren. Daarnaast biedt het een kader voor de Erkenning van Verworven Competenties. De referentieniveaus van het EQF systeem bieden daarnaast ook een handvat om aan de verschillende niveaus sectorale standaarden te koppelen of om op Europees niveau vakspecifieke vaardigheden uit te werken.

Met het EQF systeem is het onder meer mogelijk om nationale beroepskwalificerende examenprogramma’s te valideren.

Wat zijn de consequenties als een EVC-aanbieder EVC-procedures uitvoert op basis van branchestandaarden die niet zijn goedgekeurd als EVC-standaard?

In dat geval kan de EVC-aanbieder geen erkende aanbieder zijn voor deze standaard en kan er geen aanspraak gemaakt worden op WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting).

Hoe gaat de Stichting van de Arbeid om met standaarden die in verschillende branches voorkomen?

In het aanvraagformulier kan worden aangegeven of de standaard ook in andere branches voorkomt. In het concrete geval van de branchestandaard Hef- en reachtruckchauffeur nodigt het Kenniscentrum EVC de relevante partijen van verschillende branches uit om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gezamenlijke en kwalitatief goede standaard.

Waarom kunnen alleen sociale partners een aanvraag indienen voor goedkeuring van een branchestandaard als EVC-standaard?

In de herziene procedure is vastgelegd dat alleen sociale partners goedkeuring van een branchestandaard als EVC-standaard kunnen aanvragen. Isabel Coenen van de Stichting van de Arbeid licht toe: “Het aanvragen door sociale partners is van belang aangezien zij als geen ander zicht hebben op de behoefte van de sector. Branchestandaarden ingezet als EVC-standaard dragen bij aan het in- en doorstroombeleid, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers binnen sectoren.

Wat te doen als er geen sociale partner aanwezig is/bekend is?

Indien de EVC-aanbieder niet weet welke sociale partner goedkeuring van branchestandaard als EVC-standaard kan aanvragen, dan kan deze zich wenden tot de Stichting van de Arbeid. De StvdA zal dan kijken welke sectorale sociale partners hiervoor in aanmerking komen.