LEVEN LANG ONTWIKKELEN

De essentie van Leven Lang Ontwikkelen is het individueel aantonen en ontwikkelen van je vakmanschap door het meten, ontwikkelen en diplomeren/certificeren van het niveau van je in de praktijk ontwikkelde competenties. (Dus niet laten zien wát je hebt gedaan en kunt maar op welk niveau je dat doet).

Het traditionele denken in behaalde vakken en diploma’s begint plaats te maken voor het denken in kennis en vaardigheden, het werken met een skills-ontologie, taxonomie en methodieken, het ontwikkelen van zelfbeoordelingssystemen (paskamermethode), competentiepaspoorten, diplomaregisters, certificaten, beroepsregisters, bevoegdheidsverklaringen, Europass, CV, EVC-procedure, vakbekwaamheidsbewijs e.d.

 

Het eenmalig opleiden met het behalen van een startkwalificatie vanuit het verleden begint plaats te maken voor vanuit Europa in gang gezette Leven Lang Leren en in Nederland omgezet naar een Leven Lang Ontwikkelen. Het LLO krijgt een uitwerking langs twee lijnen:

Lijn 1 is de ontwikkelingsrichting 

Na het behalen van een startkwalificatie komt het vaststellen van vakbekwaamheid aan de orde. Dan pas volgt het doorgroeien naar vakvolwassenheid om gewaardeerde professional te zijn in het werkveld.

Lijn 2 Ontwikkeling
Ten gevolge van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan er zomaar een abrupt einde komen aan de voorziene groeilijn van professionals. De huidige Coronacrisis spreekt hier boekdelen. Dit is nu dé belangrijkste reden waarom mensen naar werk in een andere sector gaan. Daarom is het van het hoogste belang dat van professionals het beroepsoverstijgende competentieniveau wordt vastgesteld om op basis daarvan verder te kunnen in een ander beroepsdomein. Hun competentieniveau is een indicator voor hun inzetbaarheid op het niveau van de werkcontext, het niveau waar ze zonder zorgen het hoofd boven water kunnen houden of waar ze met een hoge mate van waarschijnlijkheid met succes een opleiding kunnen afronden. Welke opleiding past hen, maar ook door rechtstreeks door te stromen in ander werk met aanvullende trainingen op de werkplek of anderszins.

Met llo-rotonde is een instrument beschikbaar om transparantie te bieden voor alle initiatieven, plannen, feedback, registers, waardedocumenten, e.d. die onderbouwend zijn voor de competentie(niveaus) en -ontwikkeling van lerenden. Het platform is bedoeld voor de lerende en al zijn belanghebbenden. De lerende staat centraal en daaromheen organiseert hij naar behoefte zijn belanghebbenden: werkgevers, collega’s, leden van studiegroepen, andere werkzoekenden, dienstverleners in de breedste zin. Kortom alle geïnteresseerden die hem kunnen ondersteunen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken.