KENNISCENTRUM EVC

Nationaal Kenniscentrum EVC is toezichthouder op erkenning voor EVC t.b.v. de arbeidsmarktroute. [link]

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben de Stichting Examenkamer gevraagd uitvoering te geven aan het Nationaal Kenniscentrum EVC. De opdracht is hier om de kwaliteitsborging de betrouwbaarheid van EVC als arbeidsmarktinstrument prominent neer te zetten.

Binnen de EVC-Arbeidsmarktroute is de Stichting Examenkamer de aangewezen uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de ervaringscertificaten. Doelstelling is om de kwaliteit van de EVC procedures te borgen en om het civiel effect van het Ervaringscertificaat te bevorderen. Hiertoe wordt een register voor Ervaringscertificaten ingericht waarin kandidaten kunnen worden geregistreerd die beschikken over een Ervaringscertificaat dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder op basis van CREBO, CROHO of erkende beroeps- of branchestandaarden, dan wel de competentiestandaard van het NKC-EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC erkent EVC-aanbieders. Zij staan vermeld op de siteĀ www.ervaringscertificaat.nl.

In het kader van de rechtmatigheid van Ervaringscertificaten is het register voor Ervaringscertificaten ingericht. Alle door een via het NKC-EVC aangewezen/erkende EVC-aanbieder uitgevoerde EVC-procedures die worden afgerond met een Ervaringscertificaat staan hierin geregistreerd.