Hoe werkt de rotonde

 

R.O.O.S. biedt iedere lerende met de ‘Rotonde’ wetenschappelijk onderbouwde en erkende meetsystematieken aan waarmee hij zijn competenties kan laten meten.

Deze – ook geautomatiseerde – onafhankelijke en geaccrediteerde metingen kunnen de basis zijn voor diplomering en/of certificering en, mocht dat nog niet mogelijk zijn, aanvullend maatwerk (vak)onderwijs en training.

R.O.O.S. streeft voor iedere lerende naar het bevorderen van (h)erkenning voor soms jarenlange in de praktijk ontwikkelde competenties en daarmee naar het vergroten van de mobiliteit op en de wendbaarheid van de (Nederlandse en Europese) arbeidsmarkten.

Llo-rotonde is de gezamenlijke, branche overstijgende portal die de lerende alle faciliteiten en instrumenten biedt om zijn carrièredoelen te realiseren. Hij kan hiermee spiegelen ‘wie hij is’, ‘waar hij staat in eigen ontwikkeling’ (niveau, competenties) en waar hij zich in kan ontwikkelen’ (potentie en ambitie).

Metingen van de competenties (kennis, inzicht en vaardigheden) zijn gebaseerd op erkende Europese en nationale (branche)standaarden volgens EQF. Zowel metingen als standaarden staan onder toezicht van het  Nationaal Kenniscentrum EVC.

Aanbieders van diensten in de llo-rotonde, maar ook llo-rotonde zelf voldoen aan de AVG richtlijnen.