HARMONISATIE ARBEIDSMARKTEN

Uitgangspunten voor een (h)erkenning van professionaliteit zijn gebaseerd op de Europese standaarden EQF staat voor  European Qualifications Framework en is in 2008 geïntroduceerd als een gemeenschappelijk Europees referentiekader om kwalificaties over ‘kunnen en kennen’ binnen professionaliteiten in Europa met elkaar te kunnen vergelijken.

Dit referentiekader draagt bij aan de transparantie van onderwijssystemen en mobiliteit op de arbeidsmarkt en een overbrugging tussen onderwijs en arbeidsmarkten. Het referentiekader bestaat uit acht niveaus op basis van leerresultaten, ingedeeld in kennis, vaardigheden en competenties.

  • Met een referentiekader op basis van de 8 niveaus zijn uniforme meetstandaarden ontwikkeld waarmee een professional zich kan (laten) meten en (h)erkennen.
  • Iedere sector, branche kent eigen meetstandaarden die bepalend zijn voor uniforme valideringen, certificeringen indien deze landelijk erkend zijn door Stichting Kenniscentrum EVC.
  • Volgens die (EU) erkende branche- en meetstandaarden kunnen vraag en aanbod elkaar beter vinden en kan dit ook leiden tot gewenste kwaliteiten in de uitvoering en opdrachten.
  • Voor erkennen van standaarden die voor een branche relevant zijn eist de Stichting van de Arbeid dat daarin zorgvuldig te werk wordt gegaan omdat het een standaard is die technisch is ingevuld met o.a. wat moet iemand daadwerkelijk kunnen en kennen volgens de systematiek zoals die in EQF van toepassing is. Niet alleen gericht op het onderwijs maar met name wat je daar voor de beroepspraktijk nodig hebt. Vanuit die context moet iemand kunnen aantonen wel of niet te kunnen voldoen.
  • Daarbij is het  belangrijk dat het een (erkende) standaard wordt die door de branche zelf wordt gemaakt  niet dat wij dit opschrijven, maar we kijken wel mee, we kunnen ondersteuningen regelen maar de branche moet het zelf wel doen en daarbij moeten werkgevers en werknemers daar een akkoord op geven.

Dat zijn de voorwaarden die van toepassing zijn.

Een afgeleide daarvan zijn de competentiedefinities. Een heel belangrijk onderscheid want wil je dus komen tot beroepsstandaarden dan zijn er rolprofielen nodig. Er zijn vele profielen bekend maar zijn nog niet beschreven volgens de Europese standaard.

 

Arbeidsmarkt en uniforme meetstandaarden

De erkende (Europese) branchestandaarden – in het verlengde daarvan de uniforme meetstandaarden – bevorderen en vergroten zowel de arbeidsmobiliteit van professionals binnen en tussen branches (binnen Europa) als het eigenaarschap van professionals op hun eigen Leven Lange Ontwikkeling. Het uitgangspunt is een inclusieve en duurzame groei waarbij zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om bij te dragen aan economie en samenleving’.

Arbeidsmobiliteit vergroot, draagt bij aan economie en aan innovaties.

Om te kunnen omgaan met enerzijds snel veranderende omstandigheden en anderzijds voortschrijdende kennis is het belangrijk dat mensen bewust zijn van adaptief handelen en blijvend leren (Kirscher).