FINANCIERINGEN

VWS heeft in haar subsidieregeling benoemd dat het vakbekwaamheidsbewijs de toegang is tot het beroepsregister voor validering in huidige en/of nieuwe rollen arbeidsmarkt“.

Voucher-regeling – STAP procedure  De zgn. vouchers “Leven Lang Leren” zijn afgeschaft. Hier komt de zgn. STAP-regeling voor in de plaats per 1-1-2022. Via een rechtstreekse link met het DUO register kan de kandidaat zorgen voor een financiële aanvraag die via R.O.O.S. kan worden gefaciliteerd.

NOW regeling Volgens de derde tranche van de NOW regeling is de werkgever verplicht zijn om 10% van de toegekende NOW regeling te besteden aan een EVC of anderszins voor de uittredende medewerker. Zie hiervoor de Ministersbrief van 23 september 2020.

Voor zzp’ers is deze maatregel ook van toepassing mits zij gebruik maken van de NOW regeling, er is dan een verplichting om zich verder te ontwikkelen. [link]