FINANCIERING

 

Aan de hand van erkende Europese (meet)standaarden wordt bekeken wat de ambities, verdere kansen zijn voor de arbeidsmarkt.

Met een voucher-regeling, de zgn. STAP procedure per 1-1-2022, kan iedere professional onder voorwaarden een beroep doen op een financiering voor een persoonlijke ontwikkelroute.

Aan de hand van de erkende Europese (meet)standaarden kan worden gemeten wat de ambities, verdere kansen zijn voor de arbeidsmarkt.

VWS heeft het vakbekwaamheidsbewijs in haar haar subsidieregeling tot 3 x benoemd: het vakbekwaamheidsbewijs uw toegang tot het beroepsregister is voor u de validering om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Voor degenen die door de crisis hun baan of opdrachten (dreigen te) verliezen geeft Minister Koolmees in zijn brief van 23 september 2020 aan:

Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen via een subsidieregeling (apart compartiment als onderdeel van NL leert door) met cofinanciering maatwerktrajecten worden aangeboden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen via een subsidieregeling (apart compartiment als onderdeel van NL leert door) met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden.”

In de kamerbrief van Koolmees van 23 september jl. wordt duidelijk gemaakt dat ook EVC een in te zetten instrument is in het kader van het noodpakket NOW 3 waarbij bedrijven die van dit steunpakket gebruik maken 10% van hun subsidie moeten inzetten voor onderwijs, EVC loopbaanadvisering e.d. Dit is beredeneerd vanuit de arbeidsmarkt, er is behoefte aan een medewerker, er is een vacature. En een diploma solliciteert niet.

Het kabinet stelt hier € 72 miljoen voor beschikbaar. De maatwerktrajecten kunnen voorzien in scholing, maar ook in bredere arrangementen gericht op ondersteuning van werkenden: ontwikkeladvies, EVC en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen.