DOELSTELLINGEN

  • R.O.O.S. biedt iedere professional – lerende – wetenschappelijk onderbouwde en erkende meetsystematieken aan waarmee het niveau van de competenties gemeten kan worden.
  • De metingen van de competenties (kennis en vaardigheden) zijn gebaseerd op erkende Europese (branche)standaarden volgens EQF en EVC standaarden en staan onder toezicht van Nationaal Kenniscentrum EVC en voldoen aan de AVG richtlijnen.
  • Deze geautomatiseerde, onafhankelijke en gevalideerde metingen kunnen tevens ingezet worden voor diplomering/certificering aanvullende (vak)onderwijs en trainingen.
  • Bevorderen van (h)erkenning voor soms jarenlange ontwikkelde competenties in de praktijk en vergroten van de de mobiliteit op en flexibiliteit van de (Nederlandse en Europese) arbeidsmarkten.
  • Een gezamenlijke, brancheoverstijgende portal biedt de professional alle faciliteiten en instrumenten om zijn/haar LLO-doelen te realiseren. De professional kan hierdoor zelf spiegelen ‘wie hij is’, ‘waar hij staat in eigen ontwikkeling’ (niveau, competenties) en waar hij zich in kan ontwikkelen’ (potentie).