DOELSTELLINGEN OP TERMIJN

De landelijke portal LLO – rotonde – voorziet in de eerste fase (1 november 2020 tot 1 februari 2021) in de volgende functies/diensten die voor de professional los af te nemen zijn (alles volgens standaarden EQF / EVC via Stichting Examenkamer / Stichting Kenniscentrum EVC):

  • Volgens AVG beveiligd Portfolio, digitale ‘kluis’ voor persoonlijk gebruik. Alleen de eigenaar heeft regie en zicht op eigen competenties.
  • Competentiemeting en feedback (rapportage) op basis van (big) data analyse in het eigen Portfolio of drive/dropbox/onedrive en/of observaties in de praktijk.

Inschaling en validering gemeten competenties en erkende diplomering of certificering EVC, conform eisen en toezicht Kenniscentrum EVC met erkende EVC aanbieders.

  • 1 november 2020 starten pilots via portal LLO-ROTONDE.nl
  • Oktober t/m januari 2021, realisering van samenwerkingsverbanden voor bekendheid en toepassing van een uniforme landelijke portal.
  • Per 1 februari 2021 evaluatie pilots en vergroten aanbod professionaliserings-routes naar behoefte arbeidsmarkt.
  • Over 5 jaar (1-1-2026) gebruikt 20% van de Nederlandse bevolking een uniform LLO portal.