BESTUUR

R.O.O.S. is een initiatief van verschillende experts op gebied van Leven Lang Ontwikkelen, (meet)standaarden, competentiewaardering en de arbeidsmarkt. Deelnemers delen hun betrokkenheid door hun visie op een landelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ontmoetingspunt voor passende competentieontwikkeling.

R.O.O.S. faciliteert de landelijke portal www.LLO-ROTONDE.nl en sluit overeenkomsten af met gecertificeerde aanbieders op basis van verschillende expertises, op basis van gebruik (EQF- en EVC) branche- en meetstandaarden, wetenschappelijke (ICT) kennis, kennis over leren en ontwikkelen en over certificeren en diplomeren. 

Uitgangspunten voor een (h)erkenning van professionaliteit en aansluitend onderwijs, trainingen zijn gebaseerd op de door Kenniscentrum EVC / Examenkamer erkende Europese (meet-/branche)standaarden (o.a. EQF). Dit referentiekader draagt bij aan de transparantie van onderwijssystemen en mobiliteit op de arbeidsmarkt en een overbrugging tussen onderwijs en arbeidsmarkten.

 

Jenny Le Large

Jenny Le Large

Algemene zaken, voorzitter

Coördinatie, bestuurszaken, ondersteuning administratie, juridische zaken en financiën. 

Kees van Oosterhout

Kees van Oosterhout

IT functioneel

toezicht APG v.w.b. data, afsluiten Tariefstelling t.b.v. contracten

Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer

Accountmanagement

inventarisatie netwerken,  contracten, samenwerkingspartijen. 

Hans van Mourik

Hans van Mourik

PR, IT structuren

Productmanagement, 
Tariefstelling t.b.v. contracten

Frank Goossens

Frank Goossens

IT technisch

Contracten, coördinatie & toezicht, aansluitingen wegen rotonde