BESTUUR

R.O.O.S. is een B.V. met een aandelenstructuur en heeft derhalve een bestuur maximaal vijf bestuursleden. Het bestuur staat onder toezicht van haar toezichthouders. Het bestuur komt ten minste eens in de 3 maanden bijeen in vergadering.

R.O.O.S. faciliteert de landelijke portal www.LLO-ROTONDE.nl en sluit overeenkomsten af met gecertificeerde aanbieders op basis van verschillende expertises, op basis van gebruik (EQF- en EVC) branche- en meetstandaarden, wetenschappelijke (ICT) kennis, kennis over leren en ontwikkelen en over certificeren en diplomeren.

[foto & bio via LI]

De portefeuilleverdeling
Algemene Zaken                                     – A. Le Large-Groothuijzen
o.a. coördinatie, bestuurszaken, ondersteuning administratie, juridische zaken en financiën

Accountmanagement                           – J.J.L. Brouwer
–  inventarisatie netwerken, aanschrijven partijen, overeenkomsten samenwerkingspartijen e.d.

Productontwikkeling                            – C.M. van Oosterhout
– beschrijving van de producten (aansluiting wegen op de rotonden)
– afstemmen tarieven, afsluiten overeenkomsten v.w.b. tarieven
PR                                                            – J.J.L. Brouwer, H.J. Van Mourik
– PR, communicatieplan
– aansturen social media
– persberichten
 
IT infrastructuren en instrumenten      – C.F.J.D. Goossens, C.M. van Oosterhout.
(technisch)                      (functioneel)
– afsluiten overeenkomsten infrastructuren R.O.O.S.
– toezicht websites, it instrumenten
– toezicht APG v.w.b. data

Competentiebeheer, Certificeringen      – H.J. Van Mourik
– basisregistratie en EVC
– uniforme meetstandaarden
– onderwijscommissie

De bestuurders hebben ieder een linking pin naar 1 of meerdere expertises.