Validatie (CV)

Veel werk-, opdrachtgevers zien graag een gevalideerd CV. Heeft de kandidaat wel de relevante diploma’s behaald? Is hij of zij wel werkzaam geweest voor de genoemde organisaties? Was de kandidaat wel een projectleider of was hier meer sprake van een ondersteunende rol?

Voor een CV-validatie bestaan er diverse, betaalde diensten. Via de persoonlijke kluis kan met de verleende validatie een CV worden uitgedraaid dat voor 100% valide en zo ook geloofwaardig is.

Voor een volledige instructie lees: certificering & validatie.