Rotonde

De portal is een rotonde voor individueel gebruik, met eigen regie en verantwoordelijkheid, die de toegang faciliteert naar verschillende wegen – professionaliseringsroutes – t.b.v. de maatschappelijke relevantie.

Leven Lang Ontwikkelen

De essentie van Leven Lang Ontwikkelen is het individueel aantonen en ontwikkelen van je vakmanschap door het meten, ontwikkelen en diplomeren/certificeren van het niveau van je in de praktijk ontwikkelde competenties.

Veranderende arbeidsmarkten

Arbeidsmarkten zijn al lang en snel aan veranderingen onderhevig. Want waar zijn bedrijven – van groot tot klein – naar op zoek?
Vaak worden vaste medewerkers vervangen door zzp’ers, worden opdrachten uitgevoerd door kleinere MKB bedrijven alleen.

Voor wie?

Lang Leven Ontwikkelen is bedoeld voor professionals, ZZP’ers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die hun baan hebben verloren, organisaties, starters en stagiaires, kortom voor iedereen!

Branchestandaarden

Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho).

Over R.O.O.S.

R.O.O.S. faciliteert met zichtbaar maken en aantonen van professionaliteit aan de hand van erkende Europese (branche)standaarden en meetstandaarden.